Học phí

Phí nộp 1 lần

  • Phí tuyển sinh 400 CNY (Khoảng 1,322,000 VND)
  • Phí nhập học 2,600 CNY (Khoảng 8,594,000 VND)

Phí trong năm

 1 CNY = 3,300 VND(17/7 Shinhan Bank)

Học phí 1 năm (2 học ký)

Học phí 1 học ký
Học phí111,260 CNY (367,781,000 VND)55,630 CNY (183,890,000 VND)
Tiền ăn
Phí ký túc xá
Tiền đặt cọc đồ đạc500 CNY (1,652,000 VND)500 CNY (1,652,000 VND) 
Thẻ tạm trú Trung Quốc830 CNY (2,743,000 VND)830 CNY (2,743,000 VND) 
Phí bảo hiểm800 CNY (2,644,000 VND)800 CNY (2,644,000 VND) 
Phí hoạt động lớp2,000 CNY 6,610,000 VND)1,000 CNY (3,305,000 VND)
Phí hoạt động ngoài trời6,000 CNY (19,832,000 VND)3,000 CNY 9,916,000 VND)
Phí hoạt động câu lạc bộ1,600 CNY 5,288,000 VND)800 CNY 2,644,000 VND)
Phí điện1,000 CNY (3,305,000 VND)500 CNY (1,652,000 VND) 
Tổng phí123,990 CNY (409,541,000 VND)63,060 CNY (208,439,000 VND)
  • Phí hoàn tiền 1 tuần trước khi bắt đầu học 26,260 CNY
  • Không được hoàn tiền sau 1 tuần trước khi bắt đầu lớp học


Chi phí không bao gồm

  • Phí hàng không
  • Tiền tiêu vật
  • Phí đăng ký Visa
  • Phí công chứng