Lên đại học & Đại học hợp tác

Học sinh của RHIS đã nhập học vào các trường đại học danh tiếng hàng đầu của Trung Quốc mỗi năm. Ngoài ra, trường của chúng tôi đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học trên toàn thế giới và đảm bảo việc nhập học bằng bằng tốt nghiệp của RHIS. 

Đại học Trung Quốc

Peking University
Tsinghua University
Shanghai Jiao Tong University
Zhejiang University
Fudan University
Beijing Foreign Studies University
Shanghai International Studies University
Beijing Institute of Technology
Harbin Institute of Technology
Dongbei University of Finance and Economics

East China Normal University

Zhejiang Chinese Medical University
Beijing University of Aeronautics and Astronautics

Đại học Anh

University of London, UCL
University of London, SOAS
University of London, CITY
University of London, Queenmary
University of Manchester
University of Sussex
University of Liverpool
University of Leeds
University of Nottingham
University of Brighton
University of Essex
University of Exeter
University of Sheffield

Đại học Mý

University of Connecticut
American University
Gonzaga University
Auburn University
Saint Louis University
University of Illinois at Chicago
University of South Florida
Arizona State University
University of South Carolina
Illinois Institute of Technology
University of Kansas
Oregon State University  
George Mason University

Đại học Hàn Quốc

Sejong University
Kookmin University
Kyung Hee University
Konkuk University
Chung-Ang University
Sungkyunkwan University
Pusan National University
Yonsei University
Korea University
Soongsil University

Đại học Canada

University of Canada West
Simon Fraser University
University of Victoria
University of Manitoba
Centennial College
Seneca College
Niagara College
Douglas College
Alexander College
George Brown College

Đại học Singapore

Kaplan Singapore
James Cook University
PSB Academy
MDIS

Singapore Institute of 

Management 

Raffles Design Singapore

Đại học Úc

The Australian National University
The University of Sydney
UNSW Sydney
The University of Queensland
The University of Western Australia
The University of Adelaide
University of Wollongong
RMIT University
Curtin University
Macquarie University
Deakin University
Griffith University
La Trobe University
Flinders University

Đại học châu Âu

University of Twente
University of Amsterdam
Hague University
Saxion University
NHL Stenden University
University of Europe
UCD
TCD
DCU
DIT